DEI și managementul performanței

01 Noiembrie 2021

Fiecare sfârșit de an înseamnă pentru specialiștii în resurse umane un moment în care se analizează gradul de îndeplinire a obiectivelor companiei și, totodată, un moment în care se trag concluziile care ne ghidează în elaborarea unui plan de acțiune pentru viitor.

Principala preocupare a departamentelor de HR rămâne managementul performanței, mai ales în contextul în care pandemia de Covid-19 a adus o mulțime de schimbări în mentalitatea angajatorilor, cât și în cea a angajaților. Teme precum obiectivele, recompensele angajaților, dar și oportunitățile lor de dezvoltare profesională sunt incluse în sistemul de management al performanței, însă ele ar trebui adaptate la trendurile actuale ale industriei. Care sunt aceste trenduri?

Printre trendurile din HR care au devenit, în timp, obiective de business ale companiilor, se numără diversitatea, echitatea și incluziunea, principii care se află în directă conexiune și este necesar ca ele să fie înglobate în sistemul de management al performanței.

 Care este legătura dintre managementul performanței și principiile: diversitate, echitate și incluziune?

Un aspect este clar: angajații rămân una dintre resursele principale ale unei companii iar, pentru a-ți atinge obiectivele de business, este necesar să investești în ei. Departamentul de resurse umane este responsabil să le asigure suport, evaluare și oportunități de dezvoltare, pentru ca obiectivele lor să se alinieze cu cele ale companiei iar, în final, să fie îndeplinite.

De aceea, managementul performanței se dovedește a fi cel mai important proces pentru o companie și, prin construirea și implementarea lui, compania va fi în creștere la toate nivelurile. Angajații își vor înțelege mai bine sarcinile și obiectivele și vor deveni mai motivați să performeze, serviciile companiei vor avea o calitate superioară, echipa de management va putea măsura rezultatele iar imaginea per ansamblu a companiei va deveni mult mai bună în piață.

Însă, în acest proces complex al managementul performanței este necesar să integrezi cele trei principii: diversitate, echitate și incluziune, astfel încât să poți evalua măsura în care acestea au fost atinse. Fiecare specialist în resurse umane trebuie să își stabilească anumiți KPI relevanți, care reflectă cele trei principii aflate în acord cu obiectivele de business.

Primul principiu, diversitatea, se referă la asemănările, dar în special deosebirile din cadrul echipei unei companii. Cu alte cuvinte, este important pentru succesul acesteia să avem resurse umane cu diverse statuturi sociale, obiective, personalități, vârste, etnii și lista poate continua. Cu cât este mai diversă echipa, cu atât aptitudinile cu care vin, perspectivele și soluțiile oferite de către aceștia vor fi mai diverse, avantaj major pentru îndeplinirea obiectivelor companiei. Astfel, în sistemul de management al performanței putem include metode și KPI-s care țin cont de criteriile de mai sus, pentru o evaluare mai precisă.

Citește și: Vremea onboarding software-ului: acum, mai mult ca niciodată

Cel de-al doilea principiu, echitatea, se referă la faptul că fiecare angajat are dreptul să beneficieze de șanse egale de succes, indiferent de rasă, statut social sau vârstă. Cât timp fiecare are șanse egale de succes, prin promovări, bonusuri sau creșteri salariale, motivația în îndeplinirea obiectivelor și în atingerea performanței va deveni mai mare. Totodată, angajații vor fi mai interesați să învețe, să evolueze și vor deveni mai fideli companiei pentru care lucrează. Așa cum se poate vedea, echitatea se află în strânsă legătură cu diversitatea și nu pot exista una fără cealaltă. Ca și în cazul primului principiu, și echitatea este necesar să fie inclusă în procesele de performance management.

Cel de-al treilea principiu, incluziunea, aflat în conexiune cu diversitatea și echitatea, se reflectă prin asigurarea unui sentiment de apartenență fiecărui membru al echipei. Un angajat cu o etnie diferită sau cu un statut social diferit față de ceilalți ar trebui să se simtă inclus și acceptat de către ceilalți și să beneficieze de șanse egale de succes. Fără acest sentiment de apartenență, la nivel interrelațional vor apărea conflicte care afectează echilibrul echipei și, implicit, succesul companiei pe termen lung. De aceea, departamentul de resurse umane trebuie să integreze acest principiu în procesul de management al performanței, pentru o evaluare corectă.

Citește și: Cum te ajută un software de training pentru angajați să îți eficientizezi activitatea

Înglobarea tuturor acestor principii, dar și sarcini precum evaluarea competențelor, stabilirea obiectivelor, asigurarea unei bune funcționări a întregii companii din perspectiva resurselor umane, pot aduce dificultăți departamentului de HR.

Fiind foarte multe aspecte de care este necesar să ții cont în acest proces, un instrument precum un software de management al performanței poate fi de mare ajutor în organizare și atingerea obiectivelor de business.

Un astfel de software de managementul performanței, precum cel de la Sincron HR, îți va oferi o structură la nivel de organizație, flexibilitate operațională, ușurință în evaluarea rezultatelor iar angajatul devine activ în procesul de management al performanței. Prin urmare, prin integrarea unui software de performance management în cadrul departamentului de HR al companiei, timpul de lucru este eficientizat, rezultatele sunt mult mai precise și, implicit, compania se află într-un progres constant, benefic pentru întreaga echipă.