Rezultatele proiectului “HR mai aproape de oameni”

11 Decembrie 2023

HR SINCRON SRL, cu sediul în localitatea Bucureşti, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 45, camera nr. 1, Clădirea Tati Center, Etaj 1, anunță finalizarea proiectului cu titlul „HR mai aproape de oameni”, cod MySMIS 143552, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 18/221_ap3/15.07.2022, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate. Valoarea totală a proiectului a fost de 10.331.358,68 lei, din care finanțarea nerambursabilă a fost de 5.593.428,00 lei (valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 4.474.742,40 si valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional a fost de 1.118.685,60 lei). Proiectul s-a implementat în localitatea Bucureşti, Sectorul 5, Bulevardul Tudor Vladimirescu, Nr. 45, camera nr. 1, Clădirea Tati Center, Etaj 1. Scopul / obiectivul general al proiectului a fost creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică prin dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC. În urma implementării proiectului „HR mai aproape de oameni”, beneficiarul HR SINCRON SRL a dezvoltat o platformă software inovativă de management al resurselor umane „Sincron People Platform”, acesta fiind rezultatul final al proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Competitivi împreună

Date de contact:
Mihai Stanca, Manager de proiect
Telefon: 0728302062, E-mail: mihai.stanca@sincronhr.com