Noi modificări legislative pentru HR

25 August 2022

Noi modificări legislative pentru HR 2022

În ultimele luni au apărut câteva modificări legislative care afectează domeniul resurselor umane. Le vom detalia pe rând:

August 2022

Din luna august au fost introduse 2 modificări la Ordonanța nr. 16 din 15 iulie 2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale:

1. Salariul maxim pentru care se poate beneficia de facilități în construcții este suma de 10.000 lei brut. Veniturile din salarii ce exced sumei de 10.000 lei nu beneficiază de facilități. Aceeași limitare este valabilă și pentru salariile din sectorul agricol și industrie alimentară.

2. Pentru contractele de muncă cu timp parțial, când salariatul realizează venituri prin unul sau mai multe contracte de muncă cu timp parțial, iar valoarea salariului cumulat este mai mică decât salariul minim brut, se calculează și se datorează la plată contribuția la asigurările sociale – pensii la nivelul salariului minim garantat în plată. Există mai multe excepții cum sunt: elevii și studenții cu vârsta de până la 26 ani, ucenicii cu vârsta de până la 18 ani, pensionarii cu limită de vârstă sau dacă prin două sau mai multe contracte din aceeași lună se depășește suma salariului minim brut.

Iunie 2022 – decembrie 2022: salariul minim creşte cu 18% în industria alimentară şi în agricultură

Salariul minim creşte de la 2.550 de lei brut pe lună la 3.000 de lei brut pe lună în perioada iunie- decembrie 2022 pentru circa 300.000 de salariaţi din industria alimentară şi din agricultură. În valori nete, salariile minime ale angajaţilor din aceste sectoare vor creşte cu 250 de lei pe lună, de la 1.524 de lei net în prezent la 1.774 de lei net.

Ca urmare a acestei majorări, angajatorii vor fi scutiţi de plata unor taxe şi impozite, după modelul facilităţilor acordate anterior în construcţii.

  • Act normativ: Legea nr. 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Monitorul Oficial nr. 489/17 Mai 2022

Citește și: Află totul despre Revisal online și transmitere Revisal cu ajutorul unui program

Iunie – decembrie 2022: angajatorii pot creşte, voluntar, salariul minim cu 200 de lei neimpozitaţi

  • Angajatorii pot majora, voluntar, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei (fără a include sporuri şi alte adaosuri). Prevederile nu se aplică în cazul personalului bugetar
  • Act normativ: OUG nr. 67/2022 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modifi­carea şi completarea art. 59 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, Monitorul Oficial nr. 494/18 Mai 2022

Noi modificări legislative pentru HR resurse umane

Mai 2022: Kurzarbeit a fost prelungit până la 31 decembrie 2022

Angajatorii afectaţi de criza economică internaţională, inflaţie şi războiul din Ucraina pot reduce în continuare timpul de muncă al angajaţilor dacă nu au comenzi, la fel ca în perioada pandemiei. Pentru angajaţi, măsura prevede acordarea în continuare a indemnizaţiei de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru în cazul celor afectaţi de reducerea timpului de muncă cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară. Pentru freelanceri (PFA, drepturi de autor etc.) este prelungită perioada de acordare a indemnizaţiei de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale pentru profesioniştii prevăzuţi de Codul civil. Măsura face parte din schema de sprijin financiar pentru reducerea timpului de muncă (programul Kurzarbeit).

Mai 2022: angajaţii au acces la Revisal pentru a-şi putea dovedi vechimea în muncă

A fost deja promulgată legea care prevede posibilitatea ca salariaţii sau foştii salariaţi să aibă acces online la datele proprii din Registrul general de evidenţă a salariaţilor – Revisal. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea şi tipărirea acestor date, precum şi la generarea online şi descărcarea unui extras din registru”, prevede legea. De asemenea, actul normativ stabileşte că “vechimea în muncă şi/sau în specialitate poate fi dovedită şi cu extrasul, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului”.

Citește și: Program resurse umane: Importanța unui sistem payroll în strategia de salarizare

“Metodologia de întocmire a Registrului general de evidenţă a salariaţilor, înregistrările care se efectuează, condiţiile privind accesul online al salariaţilor sau al foştilor salariaţi la datele din registru, inclusiv condiţiile privind dovada vechimii în muncă şi/sau în specialitate, precum şi orice alte elemente în legătură cu întocmirea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului”, mai stipulează actul normativ.

Noi modificări legislative pentru HR revisal 2022În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, se stabilesc procedura de acces online a salariaţilor sau foştilor salariaţi la datele din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, modalitatea de generare şi descărcare a extrasului, precum şi condiţiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă şi/sau în specialitate, potrivit dispoziţiilor art. 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, mai stabileşte legea.

Totuși, obținerea unui extras din acest registru, cu care să se dovedească ulterior vechimea în muncă sau în specialitate, nu va avea loc prea curând deoarece pentru ca aceștia să aibă acces la Revisal este nevoie de modificarea acestuia. Chiar dacă legea prevede o perioadă de 60 de zile, timp în care Ministerul Muncii să elaboreze o procedură prin care să dea acces salariaților la registru, specialiștii din domeniu afirmă că, și după trecerea acestor două luni, măsura este nerealizabilă.

  • Actul normativ modifică şi completează articolul 34 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în sensul creării cadrului legal pentru ca salariaţi şi foştii salariaţi să poată accesa online registrul de evidenţă a salariaţilor cu privire la datele proprii

Citește și: D406: tot ce trebuie sa stii despre Declaratia 406 SAF-T