Software managementul performanței – soft resurse umane în cloud

Managementul performanței angajaților și al obiectivelor e cu siguranță mai mult decât un buzz-word recent. Schimbările din contextul de business vor pune tot mai multă presiune pe creșterea performanței. Dar atâta timp cât încă lucrezi cu oameni și nu cu roboți, înainte de a cere performanță, îți trebuie credibilitate.

Demonstrează transparent că ai toate instrumentele să identifici, să măsori și să susții performanța angajaților. Subiectul și impactul acesteia sunt prea importante ca să le tratezi „după ureche”. Dotează-te cu un software pentru managementul performanței angajaților și vei dispune de toate informațiile pentru a-ți reține, motiva și dezvolta oamenii.

1

Resurse umane - managementul performanței: alinierea obiectivelor și impactul în performanța angajaților

Alinierea obiectivelor organizației și impactul acestora asupra performanței angajaților reprezintă un aspect crucial pentru managementul performanței în domeniul resurselor umane.

Un prim pas către ușurarea desfășurării procesului de evaluare a performanțelor angajaților este alinierea obiectivelor individuale ale fiecărui angajat cu cele organizaționale, ținând cont de cascadarea acestora pe nivele ierarhice și departamentale.

Stabilește în aplicația de evaluare a angajaților obiective de business individuale, corelate cu fișa postului, alături de cele organizaționale generale și departamentale. Asociază obiectivelor de business indicatori de performanță punctuali, specifici. Asigură astfel transparența în organizație – ajută și ultimul angajat să cunoască și să relaționeze cu obiectivul general al companiei. Toți angajații vor avea astfel obiective și indicatori de performanță clari și aliniați la nivel de departament și companie.

Cu software-ul pentru managementul performanței angajaților, pornești cu dreptul, oferind procesului de evaluare a personalului credibilitate, transparență și obiectivitate.

2

Managementul performanței angajaților prin automatizarea colectării de feedback

Un software de management al performanței angajaților automatizează procesul de colectare a feedback-ului și permite obținerea de răspunsuri din partea tuturor celor implicați în proces.

Prin utilizarea unui software de management al performanței, poți asigura confidențialitatea în procesul de colectare a feedback-ului. Acest lucru contribuie la creșterea onestității răspunsurilor și la îmbunătățirea ratei de răspuns în cadrul proceselor de feedback. Aplicația software de resurse umane oferă un mediu securizat și controlat pentru evaluarea angajaților.

Un aspect important al soluției software de evaluare a performanței angajaților este posibilitatea utilizării diverselor metodologii de feedback, inclusiv Feedback 360. Această abordare implică colectarea de feedback nu doar de la manageri, ci și de la colegi, subordonați și alte persoane din organizație.

Prin obținerea unui spectru larg de perspective și opinii, procesul de evaluare a performanței angajaților devine mai cuprinzător și mai obiectiv. Aceste informații valoroase îți vor permite să iei decizii informate în privința dezvoltării și recompensării angajaților.

3

Managementul performanței angajaților integrat în aplicația software de resurse umane

Managementul performanței angajaților este considerat a fi unul dintre cele mai importante procese de resurse umane. Îl putem defini ca acel set de sisteme și procese care au rolul de a susține angajatul, în așa fel încât performanțele acestuia să se ridice la nivelul potențialului său maxim.

Prin managementul performanței nu vom urmări neapărat îmbunătățirea tuturor abilităților angajatului, ci să dezvoltăm abilitățile necesare poziției sale. Așadar, vom urmări să aliniem eforturile sale cu obiectivele grupului din care face parte și, mai departe, ale organizației.

Pe scurt, putem încadra sub umbrela managementului performanței angajaților:

 • stabilirea obiectivelor angajatului și identificarea modalităților prin care acesta poate ajunge să le atingă;

 • monitorizarea performanțelor individuale;

 • recompensele oferite pentru atingerea target-urilor;

 • atenționările în cazul performanțelor sub așteptări;

 • încurajarea continuă în scopul acumulării setului de abilități necesare îmbunătățirii performanțelor.

Scopul final al întregului proces de evaluare a performanțelor, desfășurat pentru fiecare angajat în parte, este ca angajații să se simtă motivați și să-și înțeleagă rolul în contextul mai larg al întregii organizații.

Reține, motivează și susține angajații în procesul de dezvoltare personală. Identifică ușor persoanele cu potențial (HiPo) - talentele cheie din organizație, utilizând rapoartele specifice procesului de management al performanței.

4

Alinierea competențelor în managementul performanței angajaților

Alinierea competențelor angajaților reprezintă un aspect esențial în managementul performanței. Prin identificarea și dezvoltarea competențelor relevante pentru obiectivele organizației, se poate asigura un nivel înalt de performanță și contribuție din partea angajaților.

Aplicația pentru evaluarea și managementul performanței angajaților din platforma Sincron HR Software permite setarea automată a competențelor și a abilităților la nivel individual. Apoi, poți monitoriza evoluția lor pentru fiecare angajat, în baza calendarului activităților de management al performanței.

Un alt aspect important la nivel de organizație, care este posibil cu aplicația software de managementul performanțelor personalului, este implicarea activă a managerilor în setarea și monitorizarea obiectivelor oamenilor din propriile echipe.

5

Managementul procesului de evaluare a performanței angajaților – automatizare cu un software de resurse umane

Un obstacol puternic pentru derularea regulată și la intervale de timp mai scurte a evaluării performanței angajaților este cât de consumator de timp este acest proces.

Automatizând o parte din din acest proces de resurse umane, cu soft-ul de managementul performanței angajaților, îl gestionezi cu ușurință la nivel de organizație, respectând fluxurile și criteriile specifice de evaluare a personalului. Procesul de management al performanței angajaților devine mai flexibil și mai ușor de monitorizat la nivele agregate, cu ajutorul aplicației software de resurse umane.
.

Un asemenea sistem software de managementul performanței prin obiective și evaluare a angajaților te sprijină să te preocupi mai mult de oameni și să interacționezi direct cu ei, în loc să te frămânți cu implementarea propriu-zisă a procesului.

6

Cum construiești un sistem eficient de performanță cu platforma de managementul performanței Sincron HR Software

Sincron HR Software este soluția software HR completă, special creată special pentru a răspunde nevoilor actuale de digitalizare a proceselor de HR din companii.

Platforma software a fost concepută ca o soluție all-in-one în cloud, ce integrează soluții specifice fiecărei verticale de HR dintr-o organizație: procese precum managementul organizației, recrutarea și onboarding-ul, administrarea de personal, pontajul, salarizarea, managementul performanței, managementul programelor de training, comunicarea internă, facilitățile de self-service pentru angajați sau analizele și rapoartele HR.

Fiind vorba de un proces ce măsoară și calibrează acțiunile angajaților, managementul performanței ține în principal de funcționarea internă a companiei și de comunicarea între echipa de HR, manageri și angajați.

Din acest motiv, este necesar să te asiguri că ai pus la punct toate aspectele necesare pentru a putea implementa procesul cu rezultate optime:

 • 1. Stabilirea obiectivelor clare: definirea clară a obiectivelor organizației și alinierea acestora cu obiectivele departamentelor și ale angajaților este esențială. Obiectivele ar trebui să fie SMART (specifice, măsurabile, atingibile, relevante și limitate în timp) pentru a fi ușor de evaluat.

 • 2. Definirea competențelor cheie: identificarea competențelor cheie necesare pentru a atinge obiectivele propuse. Aceste competențe pot include cunoștințe tehnice, abilități comportamentale și abilități de leadership. Este important să existe o aliniere între competențe și obiectivele organizației.

 • 3. Comunicarea așteptărilor: asigurarea unei comunicări eficiente a așteptărilor către angajați. Aceasta include clarificarea obiectivelor, competențelor și criteriilor de evaluare, precum și stabilirea așteptărilor în ceea ce privește performanța.

 • 4. Monitorizarea continuă a performanței: implementarea unui sistem de monitorizare continuă a performanței angajaților. Acest lucru poate implica întâlniri periodice de evaluare, feedback constant, înregistrarea rezultatelor și monitorizarea progresului în atingerea obiectivelor.

 • 5. Dezvoltarea și susținerea angajaților: identificarea nevoilor de dezvoltare ale angajaților și oferirea sprijinului necesar pentru a-și îmbunătăți performanța. Acest lucru poate include programe de formare și dezvoltare, coaching și mentorat.

 • 6. Recunoașterea și recompensarea performanței: recunoașterea și recompensarea angajaților pentru performanța excelentă este importantă pentru menținerea motivației și angajamentului lor. Aceasta poate implica sisteme de recompense financiare, promovări sau alte forme de apreciere.

Este important să acordăm atenție continuă procesului de management al performanței angajaților și să automatizăm acest proces cu un software de resurse umane complet și performant.

Aplicația software de managementul performanței Sincron HR a fost gândită special pentru a se plia pe nevoile companiei moderne, care, pe de o parte, înțelege importanța digitalizării, iar pe de altă parte consideră angajații resurse deosebit de importante pentru organizație. Ca angajator, platforma software de resurse umane Sincron HR îți va permite să demonstrezi în mod transparent că ai instrumentele necesare să identifici, măsori și susții performanța în cadrul organizației tale.

Cu ajutorul software-ului de management al performanței, vei avea acces la funcționalități și instrumente necesare pentru identificarea, măsurarea și susținerea performanței angajaților. Această aplicație pentru resurse umane îți oferă transparență și credibilitate în gestionarea performanței, permițându-ți să iei decizii informate și să dezvolți o cultură a performanței în organizație.

Prin utilizarea software-ului de management al performanței, vei beneficia de analize și rapoarte relevante privind performanța angajaților, care îți vor permite să iei decizii strategice informate. În plus, acesta facilitează procesul de recunoaștere a performanței și motivarea angajaților, creând un mediu de lucru stimulant și favorabil creșterii și dezvoltării lor.

Alte soluții Sincron

Software de training management – aplicație HR în cloud

Procesul de training este o componentă importantă a zonei de human capital management. Cu instrume...

citește mai multe

Employee Self Service Portal – software self service angajați

Un soft self-service pentru angajați aduce multiple beneficii, de la reducerea sau simplificarea un...

citește mai multe

Portalul angajaților pentru comunicare internă – intranet pentru angajați

Comunicarea internă este liantul între toate elementele din organizație, la nivel formal și info...

citește mai multe

Gata să afli mai multe detalii?

Cere-ne un demo dacă vrei să descoperi soluția în amănunt.
Vorbește cu un consultant, dacă încă nu ești sigur ce ai nevoie. Sau, pur și simplu, trimite-ne rapid un mesaj.

Cere demo
Software managementul performantei personalului

Manager

HR Manager

Rezultatele evaluărilor de performanță sunt o parte importantă a planurilor de dezvoltare personală și a identificării angajaților cu potențial ridicat (HiPo).

Astfel, departamentul de HR asigură organizației resursele pentru viitor, contribuie la motivarea angajaților și poate crește gradul de retenție a angajaților de valoare.

Aplicatie evaluarea personalului

Angajat

Aplicatie evaluarea personalului

Angajat

Manager

Măsurarea performanței în raport cu niște obiective clare și agreate de comun acord facilitează alinierea obiectivelor individuale ale membrilor echipei cu cele ale organizației. În aplicația de evaluare a performanțelor, am definite obiectivele și competențele, în cadrul unui proces de lucru deja setat, cu toți parametrii și fluxurile necesare.

Practic, sistemul software de management al performanței îmi oferă un instrument complet, în care mențin o buclă continuă de feedback.

Soft management prin obiective

HR Manager

Soft management prin obiective

HR Manager

Angajat

Aplicația de managementul performanței face stabilirea obiectivelor ușoară și transparentă. E important să am un feedback continuu cu managerul meu. Mă ajută să-mi cresc performanța și să mă implic în proiecte, dar mai ales ajută să-mi păstrez entuziasmul și să simt că progresez.

Software managementul performantei personalului

Manager